Eto’o in the Ferrari production line signing autographs; photo Thomas Lewis

prev Eto'o in the Ferrari production line signing autographs; photo Thomas Lewis
Eto’o in the Ferrari production line signing autographs; photo Thomas Lewis
Eto'o in the Ferrari production line signing autographs; photo Thomas LewisEto'o at the Fiorano circuit with Dario Benuzzi; photo Thomas LewisEto'o and Domenicali at Maranello; photo Thomas LewisSamuel Eto'o at Maranello; photo Thomas Lewis